Както повечето световни лидери в производството на електрически машини и инструменти, корените на Festo водят към далечната 1925 година, когато Готлиб Стол основава предприятието Fezer & Stoll. През 1927 г. то се преименува на Festo и днес, 77 години по-късно, тази марка е синоним на машини с най-високо, безкомпромисно качество и техническо съвършенство. Забележителният успех на Festool се дължи и на неотклонното спазване на заложената при основаването на фирмата философия, която е насочена изцяло към задоволяване на изискванията на клиента. От самото начало е избран пазарният сегмент на професионално ориентирани машини и системни решения с предназначение да улесняват производството, да правят продукцията по-висококачествена, по-разнообразна и по-конкурентоспособна.

Непрестанният стремеж към създаване на все по-нови и по-съвършени машини не само са издигнали Festool на върха в световното производство на електрически машини и инструменти, но самото име се свързва еднозначно с представата за иновация, компетенция и най-висок професионализъм. Това откровено се признава и от конкурентите, стремящи се също към световния връх.

В етапите на развитие на фирмата заслужава да се отбележи 1993 г., когато се основава дъщерната фирма Tanos GmbH, специализирана в производството на алуминиеви и пластмасови контейнери за транспортиране и съхраняване на различни градивни елементи и детайли, електроника, автомобилни части и др. Година по-късно Festo придобива друг, също с дългогодишни традиции производител на машини и инструменти – чешката фирма Narex AG в Чешка Липа, и създава новата марка Protool. През 2000 г. марката Festo се променя на Festool и се появява групата TTS Tooltechnic Systems AG & Co, включваща самостоятелните марки Festool, Protool и Tanos.

FESTOOL

Вашата кошница е празна!

FESTOOL