Правилно шлифоване

Posted by moderator 03/06/2019, 08:40 0 Comment(s) За домашния майстор,

Правилно шлифоване

 

При почти всяка обработка на повърхността шлифоването спада към подготовката. Научете коя шлифовъчна машина за какво приложение е подходяща.

 

Ръководство

 

При почти всяка обработка на повърхността шлифоването спада към подготовката. За различното окончателно шлифоване са Ви необходими различи шлифовъчни машини:

Делта-шлифовъчната машина е подходяща за обработването на ъгли, ексцентриковата шлифовъчна машина шлифова както равни, така и леко изпъкнали повърхности. За снемането на материал от по-малки равни повърхности се използва вибрационната шлифовъчна машина, за шлифоването на големи подови повърхности - лентова шлифовъчна машина.

Вибрационната шлифовъчна машина и делта-шлифовъчната машина не крият почти никаква опасност, прахът от шлифоване разбира се винаги трябва да се изсмуква. Също и ексцентриковите шлифовъчни машини не изискват предпазни средства. Ако държите машината с две ръце в предвидените положения за хващане, принципно не може да се случи нищо.

За разлика от тях работата с лентови шлифовъчни машини изисква известен опит. За да избегнете спонтанно ускорение при движението напред при поставяне на машината, лентовата шлифовъчна машина трябва да се поставя винаги много внимателно. Освен това трябва да държите машината сигурно, без да я притискате много силно.

Шлифовайте при всички материали в няколко работни операции и то винаги с все по-фина зърнестост (шкурка от 80 до 220). Освен това движете шлифовъчната машина винаги по посока на текстурата на дървото, никога напречно на нея.