Правилно измерване

Posted by moderator 03/06/2019, 08:45 0 Comment(s) За домашния майстор,

 

Дължините, с които се налага да работи домашният майстор, често се намират в сантиметровия диапазон. При мебелната промишленост става въпрос и за милиметри, а при работата с метал се стига и до десети от милиметъра. За всяка област има специални измервателни инструменти и уреди, с които се работи лесно и водят до точни резултати.

 

Важи принципът: Само чисти, неразстроени уреди гарантират правилно измерване. Само няколко милиметра, измерени неправилно, могат да имат решаващо значение.

 

Най-често се работи със сгъваемия дърводелски метър, който има скала в сантиметри и се нарича всъщност само „метър“.

 

За измерване на дъги и закръгления е подходящ шивашкият метър. Той се напасва точно по формата.

 

Съвременната електроника опростява и прецизира ръчното измерване; напр. с електронния уред за измерване на наклони, който установява точни размери на ъгли. Освен това с детекторите за метал преди пробиването на отвори за дюбели може да се установи дали под мазилката има кабели или тръбопроводи. Лазерната ролетка от своя страна определя разстояния особено бързо и точно.

 

При електронните уреди спазвайте следното: След силни сътресения, смяна на батерии и при големи температурни промени измервателните инструменти трябва отново да се проверяват. Това се извършва или чрез обслужващите бутони или автоматично. Специално ролетките са много температурнозависими. Затова добрите уреди при измерването вземат под внимание температурата на въздуха.